Współpracując z nami:

Jesteśmy dla Ciebie

Zawsze jestem dostępny dla swoich klientów.

więcej

Bezpieczne inwestycje

Inwestycje wybierane są bardzo starannie, jedynie w spółki strategiczne dla Państwa polskiego.

więcej

Kompleksowa obsługa

Swoją obsługą obejmuję klientów od początku do końca.

więcej

Bez opłat

Nie pobieram żadnych opłat związanych z transakcjami.

więcej

Czas inwestycji

Krótki okres inwestowania.

więcej

Wsparcie podczas inwestycji

Pełna informacja na temat inwestycji w trakcie jej trwania.

więcej

Bezpieczeństwo

Inwestycje wybierane są bardzo starannie, jedynie w spółki strategiczne dla Państwa polskiego.

więcej

Profesjonalizm

Szanuję czas i prywatność moich klientów. Do każdego spotkania podchodzę indywidualnie.

więcej
Client 1
Client 2
Client 7
Client 5
Client 6
Client 4
Client 3

Akcje pracownicze bezpieczna inwestycja

To papiery wartościowe przekazane pracownikom na mocy ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji. Pracownik otrzymujący akcje jest objęty zakazem ich sprzedaży przez tzw. okres niezbywalności.

Obligacje

Papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta (jak współwłasność, dywidenda, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach).

Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny to część rynku kapitałowego, na którym są zawierane transakcje indywidualne pomiędzy emitentem oraz inwestorami lub między inwestorami. Obrót na tym rynku dokonuje się bez pośrednictwa Giełdy Papierów Wartościowych. Warunki sprzedaży i nabycia instrumentów finansowych są ustalane indywidualnie dla każdej transakcji.

Akcje pracownicze

Emisja i sprzedaż akcji pracowniczych ograniczona jest do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Jest to jedno z narzędzi motywacji. Często określonej wielkości pakiety akcji oferowany jest albo po preferencyjnych cenach albo za darmo.

Trochę historii

Informacje na temat spółek, których akcje można było kupić na rynku niepublicznym. Wykresy zawierają średnia cenę zakupu na RN, cenę IPO i cenę maksymalną na GPW.