Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny to gałąź rynku kapitałowego, na którym są zawierane transakcje indywidualne pomiędzy emitentem oraz inwestorami lub między inwestorami. Obrót na tym rynku dokonuje sie bez pośrednictwa Giełdy Papierów Wartościowych. Oferta...

więcej

Akcje pracownicze

Emisja i sprzedaż akcji pracowniczych ograniczona jest do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Jest to jedno z narzędzi motywacji, najczęściej określony pakiet tych instrumentów oferowany jest albo po preferencyjnych cenach albo...

więcej

Obligacje

Papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych...

więcej