Akcje

Są to papiery wartościowe reprezentujące częściowy udział ich właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcja jest to prawny tytuł do współposiadania firmy zorganizowanej w formie spółki akcyjnej.

Akcje