Akcje pracownicze

Emisja i sprzedaż akcji pracowniczych ograniczona jest do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Jest to jedno z narzędzi motywacji, najczęściej określony pakiet tych instrumentów oferowany jest albo po preferencyjnych cenach albo...

więcej

Obligacje

Papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych...

więcej

Akcje

Akcje Są to papiery wartościowe reprezentujące częściowy udział ich właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcja jest to prawny tytuł do współposiadania firmy zorganizowanej w formie spółki akcyjnej.

więcej