Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny to gałąź rynku kapitałowego, na którym są zawierane transakcje indywidualne pomiędzy emitentem oraz inwestorami lub między inwestorami. Obrót na tym rynku dokonuje sie bez pośrednictwa Giełdy Papierów Wartościowych. Oferta...

więcej