Bez opłat

Nie pobieramy żadnych opłat związanych z transakcjami.

Wartość sprzedaży to ilość nabywanych papierów wartościowych pomnożona przez ich cenę jednostkową. Nie ma jakich kol wiek opłat, które doliczamy czy też potrącamy z kwoty inwestowanego kapitału.