Bezpieczne inwestycje

Inwestycje wybierane są bardzo starannie, jedynie w spółki strategiczne dla Państwa polskiego.

Lokowanie w akcje pracownicze charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Środki są lokowane w spółki akcyjne, których głównym właścicielem jest Skarbu Państwa, czy też w wybranych spółkach jednostki samorządu terytorialnego (województwo, powiat,itp). Firmy, których akcje można nabyć podlegają dogłębnej analizie pod wieloma względami. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spółki w branżach o dużym potencjale rozwoju jak również sile realizacji umów już podpisanych i przyszłych. Ważnym elementem jest zaplecze kapitałowe pozwalające na dynamiczny rozwój Firmy. Dodatkowo brana jest pod uwagę struktura akcjonariatu oraz wyniki finansowe i plany rozwoju na przyszłość.