Czas inwestycji

Krótki okres inwestowania.

Średni czas od zakupu akcji do sprzedaży to okres od 2 roku do 3 lat. Czas inwestycji zależy od tego w jakim czasie są nabywane akcje, jak również na jakim etapie jest proces wprowadzania spółki na rynek publiczny. Im krótszy czas do wejścia akcji na giełdę tym cena akcji też jest wyższa. Ważne aby wybierając spółkę odpowiednio oszacować czas jaki pozostał do wejścia na rynek publiczny. Podczas spotkania omawiamy różne spółki zwłaszcza perspektywę wejścia do obrotu publicznego.