Kompleksowa obsługa

Swoją obsługą obejmujemy klientów od początku do końca.

Na początku wspólnie wybieramy inwestycję. W trakcie wyboru są rozpatrywane różne opcje jak również rozwiązania. Wszelkie propozycje uwzględniają czas inwestycji, ryzyko, oczekiwany zysk. Każdy klient podejmuje decyzję indywidualnie. Po podjęciu decyzji o inwestycji, jest ona realizowana. Podczas zakupu akcji zachowujemy najwyższe standardy. Umowa jest podpisywana notarialnie. W przypadku zakupu akcji, które są przekazywane na rachunek maklerski, pomagamy w wyborze domu maklerskiego i realizacji zlecenia przekazania akcji na rachunek klienta. W czasie oczekiwania na debiut akcji na rynku publicznym przekazujemy naszym klientom pełne informacje na temat spółki, której mają akcje. Zakres informacji obejmuje: raporty finansowe, ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, o planowanej wypłacie dywidendy, o terminach zwoływanych walnych zgromadzeń.

Na koniec pomagamy klientowi w realizacji zysków poprzez sprzedaż posiadanych akcji.