Pełna informacja na temat inwestycji w trakcie jej trwania.

W ramach informacji przekazujemy następujące informacje:

  • aktualne wyniki finansowe
  • wydarzenia ze spółki
  • nowe kontrakty
  • zmiany we władzach spółki
  • zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • terminu wypłat dywidendy
  • terminy związane z wejściem do obrotu publicznego
  • inne ważne informacje na temat spółki